Dlaczego warto inwestować w srebro?

13 września 2011

W ostatnich dekadach srebro znajdowało się w cieniu swojego wielkiego brata, złota. Jednak minione 2-3 lata wskazują na to, że inwestorzy zaczęli zauważać drzemiący w tym metalu potencjał. I trudno się dziwić, ponieważ srebro jest ciekawą alternatywą dla złota, a pod pewnymi względami jest od niego bardziej atrakcyjne.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ponad 90% popytu na ten metal generuje przemysł, co z jednej strony daje gwarancję zachowania popytu (zabezpieczenie przed drastycznym spadkiem cen), z drugiej zaś powoduje, że srebro zużywa się (głównie w elektronice). Ta kluczowa cecha srebra (zużywanie, w odróżnieniu od złota, które jest składowane) powoduje, że nie zawsze podaż (wydobycie) jest w stanie zrównoważyć popyt. I dlatego możemy obserwować tak spektakularne wzrosty cen, jak w ostatnich 3 latach (o prawie 200%).

Trzeba jednak uważać. Ten sam mechanizm, który odpowiada za stosunkowo szybkie wzrosty cen srebra, powoduje również wahania cen w dół. Dlatego też inwestowanie w srebro nosi znamię inwestowania spekulacyjnego i z tego powodu jest bardziej zalecane osobom, które chcą i mogą stosunkowo często monitorować zachowanie rynku. Czy to oznacza, że inwestowanie w srebro jest wręcz nieprzewidywalne? Nic podobnego. Srebro – podobnie jak złoto – posiada wielowiekową tradycję, było oficjalnym środkiem płatniczym od starożytności aż do lat 60-tych XXw., kiedy to wartość samego kruszcu w monetach wykonanych ze srebra przekroczyła ich wartość nominalną.

Czy srebro jest tanie? Analizując nie tyle bezwzględną cenę srebra, co stosunek jego aktualnej ceny do ceny złota, można zauważyć, że przez całe wieki wartość ta oscylowała w przedziale 1/20 do 1/10, co odpowiada stosunkowi występowania tych pierwiastków w przyrodzie. Dziś stosunek ten – już po uwzględnieniu wzrostu cen srebra w ostatnich 3 latach – wynosi ok. 1/41, a więc wciąż możemy szacować, że srebro jest niedowartościowane na poziomie 2-4 razy!

Srebro posiada jeszcze jedną, bardzo praktyczną cechę: jest stosunkowo tanie w przeliczeniu na uncję. Praktycznie każdy może je kupić i nie trzeba dysponować dużą gotówką, aby w nie zainwestować. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą dokonywać małych, za to regularnych zakupów.