Dlaczego warto inwestować w złoto?

12 września 2011

Złoto od wieków kusi swoim blaskiem i przyciąga inwestorów chcących bezpiecznie, a jednocześnie zyskownie ulokować swój kapitał. Dawniej złoto stanowiło pieniądz sam w sobie, aż do momentu, gdy pieniądz sztucznie oddzielono od złota. Od tego czasu obserwujemy zjawisko, które moglibyśmy nazwać wyrównaniem spadku wartości pieniądza przez wzrost ceny złota. Innymi słowy w wyniku różnorodnych, przeważnie skomplikowanych operacji ekonomicznych i eksperymentach makroekonomicznych na pieniądzu, złoto coraz bardziej rekompensuje swoją wzrastającą ceną malejącą wartość pieniądza. A im bardziej rośnie jego cena, tym bardziej zwiększa się na nie popyt, co z kolei jeszcze bardziej wzmacnia wzrost jego ceny.

Czy cena złota będzie rosła w nieskończoność? Tego nie wie nikt. Pewne jest natomiast jedno: sztuczne oddzielenie pieniądza od złota nie udało się, przynajmniej jeśli chodzi o przekonanie ludzi do wartości papierowego pieniądza (dolara), który stale traci ich zaufanie. A wydarzenia ekonomiczne z ostatnich lat oraz słaba kondycja największych gospodarek świata powoduje, że świadomość wartości podstawowej waluty jaką jest złoto stale rośnie, a takie pojęcia jak „inflacja” czy „kreacja pieniądza” nie są już nam obce.

Istnieje jeszcze jeden, bardzo ważny powód, dla którego warto inwestować w złoto. Nie da się go wyprodukować, a jego złoża powierzchniowe kończą się. Z pewnością zostanie uruchomione wydobycie z głębiej położonych złóż, jednak – jak łatwo się domyśleć – jest ono droższe, co w naturalny sposób podniesie cenę złota.

Złoto przez wieki było najcenniejszym z możliwych przedmiotów. Stanowiło środek płatniczy przez tysiące lat. Złoto miało wartość, ma wartość i będzie mieć wartość, szczególnie w dobie sztucznie kreowanego, elektronicznego pieniądza. Oczywiście w historii notowań tego kruszcu nie brak spadków czy okresowych wahań cen, jednak miały one tymczasowy charakter. Jeśli więc chcemy inwestować długofalowo (przynajmniej na kilka lat) i bezpiecznie, trudno wskazać lepszą alternatywę dla złota.